FOTOĞRAFLARIN KULLLANIMINA DAİR KURALLAR VE YAPTIRIMLAR

Kullanım Amacı ve Gelir Elde Etme Yasağı

İşbu web sitesi vasıtası ile indirilen fotoğraflar sadece Balıkesir’i tanıtma ve kişisel kullanım amacı ile kullanılabilecek olup gelir elde etmek amacı ile kullanılamaz. Aksi durumun tespiti halinde fotoğraflar sayesinde elde edilen gelir ilgiliden tahsil edilecektir. Ayrıca kurumların olası zararları için ilave tazmin hakları saklıdır. 

Gelir elde etme amacını taşıyan kullanımların bazıları aşağıda sayılmış olup bu örnekler sınırlayıcı nitelikte değildir benzeri ihlaller de gelir elde etme amaçlı kullanım olarak değerlendirilebilecektir. 

a-Balıkesir’de bulunmayan bir işletmeye ait e-ticaret yada kurumsal web sitelerindeki sayfa, banner, ürün görseli yada background tasarımlarında kullanımı, 

b-Balıkesir’i tanıtma amacı bulunmayan blog yada haber siteleri sayfalarının spot görseli, banner yada background tasarımları,

c-Balıkesir’i tanıtma amacı bulunmayan sosyal medya hesaplarında reels, story ve post amacı ile paylaşım yapma,

d-Balıkesir’i tanıtma amacı bulunmayan promosyon ürünleri, baskılı offset ürünleri ve açık hava reklamlarında tam yada kısmi kullanma,

e- Shutterstock, depozitphotos, alamy ve envato gibi fotoğraf satış sitelerine yükleme yapılması ve yayınlama,

f- Adsense görüntüleme ile dijital reklam kazancı sağlayan haber ve blog sitelerinde reklam görüntülemeye dayalı sayfalarda ilgili görselleri paylaşma,

g- Görsellerin Forum ve warez sitelerinde ücret karşılığı  toplu yada tek tek paylaşılması,

ğ- Görsellerin canvas yada postere basılıp dekor amaçlı satışa sunulması.

Görsellerdeki Ticari ve Kişisel Verilerin Kullanımı

Genel Balıkesir fotoğraflarında (sokak, ören yeri, şehir merkezleri, müzeler, mesire alanları, doğal parklar) yer alan kişi ve kurumların kimliğini açık edecek görüntüler, Balıkesir’in tanıtımı amacı ile ve ancak kişi görselleri gizlenerek kullanılabilir Aksi durumda meydana gelebilecek hak ihlallerinin hukuki ve cezai sorumluluğu fotoğrafı kullanandadır. 

Fotoğraf ve videolarda Balıkesir’in özel işletmelerine ait kesitler, ürün görselleri ve çalışanların kimliğini açık edecek görüntüler ancak gizlenerek kullanılabilir. Bu kurala uyulmaması halinde işletmenin uğrayacağı zarar ve diğer tazminat haklarını kapsayan hukuki sorumluluk ve fiilin suç teşkil etmesi durumunda cezai sorumluluk fotoğrafı kullanan kişiye ait olup kurumumuz bu şekilde kullanımlardan sorumlu değildir.

Kötüye Kullanım

Kötüye kullanım durumlarını kapsayan haller aşağıda örnek kabilinden belirtilmiş olup benzeri kötüye kullanma halleri de kapsam içindedir. Kötüye kullanım durumunun tespiti halinde derhal Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulacak olup cezai sorumluluk süreci başlatılacaktır. Zarar gören kişi ve kurumların tazmin hakları saklıdır.

a- Kimliği açık edilerek çekimi yapılmış fotoğraflardaki kişilerden faydalanarak sahte hesap profil hesabı açılması , manipülasyon yerleştirme yapılması yada aşağılayıcı unsurlar eklenerek fotoğrafların umuma açık dijital mecralarda paylaşılması

b- Orijinal görseller üzerinde manipülasyon yaparak olumsuz yada çıkar amaçlı algı oluşturması